Lambert Trafikkskole

Veien til førerkortet

Opplæringen er lagt opp med 4 obligatoriske trinn

Trinn 1


Trinnet består av:

- Trafikalt grunnkurs

- Tiltak ved trafikkulykke(førstehjelp)

- Trafikant i mørket


Dette er første trinn på veien mot førekortet. Alle må igjennom dette. Unntaket er hvis du er over 25, da slipper du trafikalt grunnkurs, men må ta de to andre kursene uavhengig om du har hatt det i jobbsammenheng.

Trinn 2


Trinnet består av:

- Grunnleggende kjøreferdigheter

- Kjøretimer

- Trinnvurdering


På dette trinnet skal du lære deg å håndtere kjøretøyet rent teknisk. Eksempelvis er det å  starte og stoppe bilen på en myk og behagelig måte, kunne kjøre i områder med lite trafikk, kunne parkere bilen, foreta en sikkerhetskontroll og generelt ha kontroll over kjøretøyet. Antall timer kan variere utifra elevens evner og kunnskap. Dette vil bli vurdert i trinnvurderingen. 

Trinn 3


Trinnet består av:

- Kjøretimer (med fokus på trafikaleferdigheter)

- Trinnvurdering

- Sikkerhetskurs på øvingsbane


Hvis trinnvurderingen fra trinn to er blitt gjennomført fortsetter man opplæringen med å legge vekt på de trafikale reglene. Her skal du vise at du forstår regler og at du gjør deg sett og forstått av andre trafikanter. Man skal også klare å oppfatte risiko før det intreffer slik at man kan kjøre i trafikken med lav risiko. Mot slutten av dette trinnet så har man et obligatorisk kurs. Sikkerhetskurs på bane 3.10(tidligere kalt glattkjøring).

Man skal også gjennomføre en trinnvurdering (3.9) på trinn 3, hvor man gjør alt nevnt tidigere helt selvstendig (lignende en førerprøve).

Trinn 4


Trinnet består av:

- Bilkjøringens risiko
- Kjøring i landevegsmiljø
- Plan og gjennomføring av kjøring i variert trafikkmiljø.

- Refleksjon og oppsummering
- Praktisk prøve (førerprøven)


Tilsammen består trinn 4 av 13 obligatoriske timer på trafikkskolen fordelt på 4 ulike kurs. Her skal du

videreutvikle din forståelse for risiko ved bilkjøring, motvirke risiko og kunne vurdere deg selv som fører.